Human Design – Reflector

Huis » info-centrum »Types » Human Design – Reflector

Human Design – Reflector

  • 1% van de wereldbevolking zijn Reflectors.
  • De Reflector ontleent zijn naam aan de aard van zijn reflecterende aura.

 • De Reflector aura weerstaat, neemt monsters en weerspiegelt andere aura’s
 • De Reflector is een wijze waarnemer van het leven met een groot talent in het lezen van andere mensen
 • Reflectors moeten een volledige maancyclus wachten, voordat ze belangrijke beslissingen nemen voor hun leven.
 • Reflectors hebben de mogelijkheid een mystiek leven te leiden vanwege hun openheid.
 • Van groot belang voor Reflectors is het vinden van de perfecte omgeving om in te wonen (onderdak, gemeenschap) en ondersteunende mensen om mee te leven.
 • Reflectors moeten zich bewust zijn van de dagelijkse transit van de planeten om het effect dat dit op hen heeft voor die dag te zien.
 • Het meest betrouwbare aspect van het Reflector ontwerp is hun profiel en motiverende kleur
 • Andere mensen zullen altijd aspecten van zichzelf zien als ze een Reflector ontmoeten.
 • Reflectors hebben geen geactiveerde centra in hun lichaam
 • Reflectors nemen de energie en emoties op van planeten in transit en hun omgeving en weerspiegelen deze.
 • Reflectors zijn bedoeld om in het hart van hun gemeenschap te staan. Ze weten precies wanneer een gemeenschap goed functioneert en wanneer niet.

De Reflector in meer detail

De Reflector draagt een buitengewoon Human Design. Ze vormen slechts 1% van de wereldbevolking en verschillen volledig van de manier waarop de andere 99% van de mensen werkt.

 

Reflectors hebben geen energie of bewustzijn Centra ingeschakeld en geactiveerd bij de geboorte. Elk centrum in hun ontwerp is volledig wit. Als gevolg daarvan geven ze een illusie over zichzelf die niets te maken heeft met wie ze werkelijk zijn.

 

Op het eerste gezicht, met al die inactieve centra, lijkt het erop dat een Reflector voortdurend de energieën en emoties van andere mensen inneemt, zonder eigen betrouwbare patronen.

 

Als we het over een ander type mens zouden hebben, zou dat inderdaad het geval zijn. Een open geïnactiveerd centrum is altijd kwetsbaar voor de effecten van andere mensen.

 

Maar het fundamentele verschil met een Reflector is de aard van hun elektromagnetische aura. Deze aura is onze persoonlijke elektromagnetische handtekening en vertelt elk levend wezen om ons heen alles over ons. Onze aura strekt zich uit tot 3 meter rond de gehele omtrek van ons lichaam. Het hebben van een aura geeft ons ook de mogelijkheid om de aura´s van andere mensen te lezen en te interpreteren.

 

De Reflector aura is een ‘resistente’ aura die twee dingen op een unieke manier doet. Ten eerste neemt het monsters of ‘proeft’ het de aura’s van de mensen om zich heen, door slechts een klein stukje van wat het ontvangt op te nemen. Ten tweede weerspiegelt het alles wat het ontvangt van de andere persoon.

 

Deze resistente aura werkt als beschermingsmechanisme voor de Reflector. Het beschermt ertegen overweldigd te worden door de emoties en energieën van de andere mensen om zich heen.

 

Het is ook wat de Reflector een kameleon doet lijken voor de rest van ons. Een kameleon die past bij wat er in zijn omgeving is. Reflectors worden hun omgeving. Ze doen dit heel natuurlijk, maar voelen zich daardoor vaak onzichtbaar voor anderen.

 

Andere mensen zullen altijd aspecten van zichzelf zien wanneer ze een Reflector ontmoeten; Reflectors moeten zich er dus bewust van zijn, met wie ze een relatie hebben.

 

Een Reflector moet zichzelf observeren in interactie met andere mensen, om te zien welke negatieve en positieve aspecten die mensen in een relatie zullen brengen.

 

Als de persoon met de Reflector positief en gelukkig is, zal de Reflector dat weerspiegelen. Maar als ze corrupt of manipulatief zijn, dan zullen ze ook dat gedrag weerspiegelen!

 

Dus Reflectors moeten enige tijd besteden aan het bewust worden van wat er eigenlijk is en wat ze reflecteren. Het zal enige oefening vergen en pas na verloop van tijd zullen ze hun echte zelf leren kennen.

 

Reflectors lopen rond in een beschermende aura ‘bubbel’ die niet diep verbonden is met andere mensen. En dit maakt persoonlijke relaties moeilijker voor Reflectors dan voor de rest van ons. De Manifestor aura komt nog het dichtst in de buurt van de Reflector aura.

 

De Manifestor ‘proeft’ en ‘reflecteert’ geen aura’s van andere mensen, het stoot die aura’s af. Echter, net als de Reflector, is de Manifestor aura ontworpen, als een resistent beschermend schild tegen de aura’s van andere mensen.

 

De Planeten

Een belangrijke factor die Reflectors echt anders maakt, is het diepgaande effect dat de beweging van de planeten heeft op hun dagelijks leven. Hier kan hun resistente aura hen niet tegen beschermen.

 

De planeten die door hun reguliere banen reizen, activeren en deactiveren voortdurend poorten in al onze ontwerpen. Maar alleen Reflectors voelen deze effecten diep.

 

Niet-Reflectors krijgen slechts een klein beetje mee van de effecten van deze planeten in transit. Ze ervaren gewoon een beetje van de energieën en emoties die mogelijk gemaakt worden door de transit van de planeten.

 

Maar Reflectors krijgen de Volle lading! Ze voelen alle energetische effecten van de planeten diep.

 

Sommigen zeggen dat dit de belangrijkste reden is, waarom Reflectors hier zijn. Ze zijn hier om ons allemaal de volledige menselijke effecten van de beweging van de planeten op een continue basis te laten zien.

 

Poorten die geactiveerd worden via andere mensen binnen de Reflector aura, hebben weinig invloed op Reflectors. Maar poort activeringen die komen via de andere Types mensen, hebben een grote impact op hen. Op dezelfde manier hebben de bewegingen van de planeten een beperkt en ondiep effect op niet-Reflectors, maar een groot effect op Reflectors.

 

Reflectors werken op een totaal tegenovergestelde manier, vergeleken met de andere 99% van de wereld.

 

Besluiten

Reflectors hebben geen besluitvormingsgebied in zich waarop ze kunnen vertrouwen.

 

Generators kunnen vertrouwen op hun sacrale centrum voor besluitvorming. Mensen met Milt Centrum besluitvorming autoriteit kunnen vertrouwen op de spontaniteit van hun beslissingen. Degenen met een geactiveerd Solar Plexus Centrum moeten wachten op absolute duidelijkheid door middel van hun emotionele golf alvorens een beslissing, maar ze kunnen er nog steeds op vertrouwen dat het er voor hen is. Zelfs mensen waar Hart of Zelf centra verantwoordelijkheid nemen voor hun beslissingen, hebben een betrouwbare hoewel meer delicaat mechanisme. Maar reflectors? Ze hebben helemaal geen centrum activeringen. Hoe moeten Reflectors betrouwbare beslissingen nemen voor hun leven?

 

Reflectors, hebben een zeer hechte, unieke relatie met de maan. Ze wonen in een eigen tijdzone. Het is een maancyclus tijdzone. Het is deze nabijheid van de maan die de Reflector de mogelijkheid biedt om betrouwbare beslissingen te nemen. Maar om correct te zijn moet de Reflector de volledige maancyclus van 28 dagen afwachten, alvorens een besluit te nemen. En natuurlijk is dit zeer moeilijk om te doen!

 

Het is belangrijk dat Reflectors zich niet laten overhaasten om beslissingen te nemen. Wanneer iemand er voor het eerst achter komt dat ze een Reflector zijn, moeten ze beginnen met het proces van uitleggen aan andere mensen, dat het niet gezond is voor hen overhaast te worden in hun proces.

 

Het is ook nuttig voor Reflectors om de dagelijkse transit van de planeten te controleren en de impact die dit op hen zal hebben voor die dag. De dagelijkse transit grafiek toont de poort activeringen in alle mensen voor die dag als gevolg van de huidige positie van de planeten. Deze activeringen (afhankelijk van de betrokken poorten) kunnen centra activeren, kanalen vormen of extra actieve poorten toevoegen aan een bestaand centrum.

 

Dus, wanneer de dagelijkse grafiek die van een Manifestor is, zal de Reflector deze persoon zijn. Of een generator of een projector.

 

Reflectors kunnen dit echt in hun voordeel gebruiken. Door vooruit te kijken in de tijd op de transit kaarten voor de komende dagen, zal de Reflector precies weten hoe energiek of niet ze zich zullen voelen. Zo kunnen ze hun Manifestor, Generator en Manifesterende Generator dagen selecteren voor wanneer ze echt productief moeten zijn! En misschien niet zo veel op zich nemen op de Projector dagen.

 

Het belangrijkste voor de Reflector om te onthouden is dat deze transit niet is wie ze werkelijk zijn, het zijn gewoon weerspiegelingen. Het meest betrouwbare aspect van een Reflectors persoonlijkheid zal hun profiel en motiverende kleur zijn. Deze aspecten van de Reflector worden niet beïnvloed door het passeren van planeten of mensen die in en uit de Reflector aura bewegen.

 

Reflectors vinden het ook nuttig om met anderen te praten en objectief te luisteren naar de feedback tijdens hun 28-daagse proces van het nemen van een beslissing. Ze moeten ook proberen om hetzelfde gesprek met verschillende mensen te voeren, om de verschillende reacties en mogelijkheden van elke situatie te zien.

 

Vier van de belangrijkste beslissingen die een Reflector correct moet nemen in het leven zijn:

 

– Waar ze wonen

– Met wie ze leven

– Waar ze werken

– Met wie ze werken

 

Ze weerspiegelen de gemeenschap en de gezondheid van de gemeenschap en het milieu om hen heen.

 

Als de gemeenschap waarin ze leven ondersteunend en voedend is, zullen ze bloeien. Zo niet, dan kan het leven zeer teleurstellend worden voor de Reflector.

 

Als Reflectors echt hun Human Designs beheersen, hebben ze de kans om de verstandigste en meest objectieve mensen onder ons te worden.