Human-Design-Poorten

Huis » info-centrum » Human-Design-Poorten

De poorten en opposities

Poortnaam Circuit Poort oppositie Circuit
01 – Het Creatieve Weten 02 – Het Ontvankelijke Weten
02 – Het Ontvankelijke Weten 01 – Het Creatieve Weten
03 – Moeilijkheid In Het Begin Weten 50 – De Ketel Verdediging
04 – Jeugdige Dwaasheid Begrip 49 – Revolutie Tribaal
05 – Wachten Begrip 35 – Vooruitgang Voelend
06 – Frictie Verdediging 36 – De Verduistering Van Het Licht Voelend
07 – Het Leger Begrip 13 – De Gemeenschap Van De Mens Voelend
08 – Samen Houden Weten 14 – Bezit in Grote Mate Weten
09 – De Temmende Kracht Van Het Kleine Begrip 16 – Enthousiasme Begrip
10 – Trappen Integratie & Centreren 15 – Bescheidenheid Begrip
11 – Vrede Voelend 12 – Stilstand Weten
12 – Stilstand Weten 11 – Vrede Voelend
13 – De Gemeenschap Van De Mens Voelend 07 – Het Leger Begrip
14 – Bezit in Grote Mate Weten 08 – Samen Houden Weten
15 – Bescheidenheid Begrip 10 – Trappen Integratie & Centreren
16 – Enthousiasme Begrip 09 – De Temmende Kracht Van Het Kleine Begrip
17 – Volgen Begrip 18 – Werk Aan Wat Verspilt Is Begrip
18 – Werk Aan Wat Verspilt Is Begrip 17 – Volgen Begrip
19 – Aanpak Tribaal 33 – Terugtrekken Voelend
20 – Contemplatie Weten & Integratie 34 – De Kracht Van Het Grote Integratie & Centreren
21 – Doorbijten Tribaal 48 – De Put Begrip
22 – Gratie Weten 47 – Onderdrukking Voelend
23 – Uit Elkaar Splitsen Individuele 43 – Doorbraak Individuele
24 – Terugkeren Weten 44 – Komen Om Te Ontmoeten Tribaal
25 – Onschuld Centreren 46 – Omhoog Duwen Abstract
26 – De Temmende Kracht Van Het Grote Tribaal 45 – Samen Komen Tribaal
27 – Voeding Verdediging 28 – Overwicht Van Het Grote Weten
28 – Overwicht Van Het Grote Weten 27 – Voeding Verdediging
29 – Het Bodemloze Voelend 30 – Vastklampend Vuur Voelend
30 – Vastklampend Vuur Voelend 29 – Het Bodemloze Voelend
31 – Invloed Begrip 41 – Afname Voelend
32 – Duur Voelend 42 – Toename Voelend
33 – Terugtrekken Voelend 19 – Aanpak Tribaal
34 – De kracht Van Het Grote Integratie & Centreren 20 – Contemplatie Weten & Integratie
35 – Vooruitgang Voelend 05 – Wachten Begrip
36 – De Verduistering Van Het Licht Voelend 06 – Frictie Verdediging
37 – De familie Tribaal 40 – Bevrijding Tribaal
38 – Oppositie Weten 39 – Obstructie Weten
39 – Obstructie Weten 38 – Oppositie Weten
40 – Bevrijding Tribaal 37 – De familie Tribaal
41 – Afname Voelend 31 – Invloed Begrip
42 – Toename Voelend 32 – Duur Voelend
43 – Doorbraak Weten 23 – Uit Elkaar Splitsen Weten
44 – Komen Om Te Ontmoeten Tribaal 24 – Terugkeren Weten
45 – Samen Komen Tribaal 26 – De Temmende Kracht Van Het Grote Tribaal
46 – Omhoog Duwen Voelend 25 – Onschuld Centreren
47 – Onderdrukking Voelend 22 – Gratie Weten
48 – De Put Begrip 21 – Doorbijten Tribaal
49 – Revolutie Tribaal 04 – Jeugdige Dwaasheid Begrip
50 – De Ketel Tribaal 03 – Moeilijkheid In Het Begin Weten
51 – De Opwinding Centreren 57 – De Tedere Weten & Integratie
52 – Stil blijven Begrip 58 – De Vreugdevolle Begrip
53 – Ontwikkeling Voelend 54 – The Trouwende Maagd Tribaal
54 – De Trouwende Maagd Tribaal 53 – Ontwikkeling Abstract
55 – Overvloed Weten 59 – Spreiding Verdediging
56 – De Zwerver Voelend 60 – Beperking Weten
57 – De Tedere Weten & Integratie 51 – De Opwinding Centreren
58 – De Vreugdevolle Begrip 52 – Stil Blijven Begrip
59 – Spreiding Verdediging 55 – Overvloed Weten
60 – Beperking Weten 56 – De Zwerver Voelend
61 – Innerlijke Waarheid Weten 62 – Overwicht Van Het Kleine Begrip
62 – Overwicht van Het Kleine Begrip 61 – Innerlijke Waarheid Weten
63 – Al Voltooid Begrip 64 – Voor Voltooiing Voelend
64 – Voor Voltooiing Voelend 63 – Al Voltooid Begrip