Human Design – Incarnatie Zon Tabel

Huis » info-centrum »Incarnatie Kruisen » Human Design – Incarnatie Zon Tabel

Human Design – Incarnatie Zon Tabel

1 – Vind op je Human Design kaart de zwarte kolom van nummers aan de rechter kant – dit is je persoonlijkheid kolom. Noteer het nummer bovenaan deze lijst. Dit is je persoonlijkheid Zon nummer. Vind dit nummer in de onderstaande tabel.

2 – Noteer het “Kwartier” waarin je Persoonlijkheid Zon nummer zich bevindt.

3 – Zoek je Incarnatie Kruis naam en Hoek (Rechts, Links of Nevenschikking) – Deze informatie is gelegen op je grafiek.

4 – Ga naar de relevante tabel voor je Hoek.Rechter Hoek Incarnatie Kruisen /Linker Hoek Incaranation Kruisen / Nevenschikking Incarnatie Kruisen..

5 – Zoek je Incarnatie Kruis naam op in het kwartaal dat je in stap 2 hebt genoteerd.

6 – Dit is je werkelijke Incarnatie Kruis naam en nummer.

Kwartaal 1 – Initiatie Kwartaal 2 – Beschaving
03 – Moeilijkheid in het begin 02 – Het Ontvankelijke
13 – De Gemeenschap van de Mens 08 – Samen houden
17 – Volgen 12 – Stilstand
21 – Doorbijten 15 – Bescheidenheid
22 – Gratie 16 – Enthousiasme
24 – Terugkeren 20 – Contemplatie
25 – Onschuld 23 – Uit elkaar splitsen
27 – Voeding 31 – Invloed
30 – Vastklampend Vuur 33 – Terugtrekken
36 – De verduistering van het licht 35 – Vooruitgang
37 – De familie 39 – Obstructie
42 – Toename 45 – Samen verzamelen
49 – Revolutie 52 – Stil blijven
51 – De opwinding 53 – Ontwikkeling
55 – Overvloed 56 – De Zwerver
63 – Na voltooiing 62 – Overwicht van het kleine
Kwartaal 3 – Dualiteit Kwartaal 4 – Mutatie
04 – Jeugdige dwaasheid 01 – Het Creatieve
06 – Frictie 05 – Wachten
07 – Het leger 09 – De temmende kracht van het kleine
18 – Werk aan wat is verloren 10 – Trappen
28 – Overwicht van de Grote 11 – Vrede
29 – Het Bodemloze 14 – Bezit in grote mate
32 – Duur 19 – Aanpak
40 – Bevrijding 26 – De temmende kracht van het Grote
44 – Komen om te Ontmoeten 34 – De kracht van het grote
46 – Naar boven duwen 38 – Oppositie
47 – Onderdrukking 41 – Afname
48 – De Put 43 – Doorbraak
50 – De Ketel 54 – De Trouwende Maagd
57 – De Zachte 58 – Het Vreugdevolle
59 – Spreiding 60 – Beperking
64 – Voor voltooiing 61 – Innerlijke waarheid