Blog Home Nieuwe kaart: Connectie – Gegevens Weergave

Nieuwe kaart: Connectie – Gegevens Weergave

Dit is de nieuwe Connectie – Gegevens Weergave.

Deze kaart onthult de diepste positieve en/of negatieve fundamenten van een Connectie.


Staafdiagrammen

Lijnen
Elke regel in het ontwerp van een persoon, brengt een specifieke frequentiekwaliteit over die persoon.

De eerste lijnen zijn introspectief. Tweede lijnen zijn projecterend. De derde lijn past zich aan, aan wat er onverwacht aanwezig is.

De lijnen 1 tot en met 3 zijn niet transpersoonlijk – ze zijn niet op zoek naar iets buiten hun eigen natuur. Ze worden lagere trigram lijnen genoemd.

Lijnen 4 tot en met 6 zijn transpersoonlijk – ze kijken altijd naar de ander. Ze worden hogere trigram lijnen genoemd.

Een overwicht van lagere trigram lijnen in de ene persoon, versus een overwicht van Hogere trigram lijnen in de andere persoon, kan lijden tot moeilijkheden in de communicatie en het begrijpen van elkaar.


Energiefamilies
Elk energiecircuit werkt op een bepaalde frequentie, die de continuïteit wordt voor alle leden van de poort/lijn familie.

Als de ene partner een overwicht heeft in de ene energiefamilie, versus de andere partner in een andere, kan dit communicatieproblemen veroorzaken.

De logische frequentie is bijvoorbeeld de neiging te hebben te delen, maar ook kritisch zijn in de natuur. In een persoonlijke relatie kan dit aanzienlijke weerstand creëren. Als de andere persoon hoofdzakelijk individueel is, deelt dit geen energie. Het is dove en koppige energie. Een mismatch in energiefrequenties kan aanzienlijke problemen veroorzaken in een connectie.


Planeet naar Kristal Resonantie
We worden (door mentale autoriteit) aangetrokken door de genen, tot wat niet goed voor ons is.

Maar de genen zijn ook ontworpen om te resoneren naar wat wel goed voor ons is.

Dit gedeelte van de Connectie Gegevens Weergave laat zien welke planeten in de ene persoon, resoneren naar het Persoonlijkheid Kristal van de andere persoon. Weinig of geen resonantie spreekt voor zich.


Persoonlijkheid Basis Oriëntatie
De Persoonlijkheid Basis Oriëntatie is in wezen de oriëntatie en focus van de fundamentele communicatie fractal van die passagier.

Als er geen correlatie of gelijkheid in de Persoonlijkheid Oriëntatie van twee mensen is, zal er geen echt begrip zijn binnen hun connectie. Communicatie zal doordrenkt zijn met misverstanden.


Weergave van Kristal Resonantie
Aan de Persoonlijkheid kant, is de Weergave de kleur van de bewuste knopen. Die kleur laat zien wat die Persoonlijkheid zoekt bij mensen in de omgeving.

De Weergave van Persoon A zou moeten resoneren aan de Persoonlijkheid Kristal van persoon B.

Als er geen resonantie is dit geen “soul mate” connectie.

– Een groene pijl toont een volledig resonerende connectie van A naar B en/of B naar A .

– Een rode pijl laat zien dat er geen resonantie is. Het is in feite dissonant.

– Een blauwe pijl laat zien dat er een natuurlijke harmonische sympathie is. Dit is geen resonantie, maar het is beter dan dissonantie.


Omgeving Fractale Resonantie
We zijn allemaal uniek ontworpen om in een fysieke omgeving te zijn die ons voedt. Dit is waar je natuurlijke sociale fractal is.

Als de omgevingskleuren verschillen, dan zijn de twee mensen in de connectie bedoeld om op verschillende plaatsen te zijn.

Dat betekent dat één of beide partners in de verkeerde omgeving terecht gaan komen. Dit is fysiek ongezond voor het lichaam en toont aan dat de twee mensen in de connectie, niet afgestemd zijn op elkaars fysieke sociale fractal.

– Een groene pijl toont een volledig resonerende connectie van A naar B en/of B naar A .

– Een blauwe pijl toont aan dat er sprake is van omgeving-gelijkheid, maar een andere relatie met die omgeving op het niveau van tonale vaststelling. Bijvoorbeeld: Eén persoon is actief en geobserveerd – een links oriëntatie. De andere persoon is observerend en dus rechts georiënteerd.

– Een rode pijl laat zien dat er geen resonantie is. De lichamen zijn niet ontworpen om zich in dezelfde omgeving te bevinden. Dit kan uiteindelijk voor geen van beide een gezonde relatie zijn.


In de komende weken zal er voor Pro-leden een video tutorial komen, gefocust op deze Connectie Kaarten.

Deze nieuwe Connectie Gegevens Weergave is een automatische kaart weergave. Het is ingeschakeld in al je nieuwe en bestaande Connecties Kaarten.

Selecteer ‘Connecties Gegevens Weergave’ in de drop-down keuzelijst in een Connecties Kaart in je account.

Deze weergave is ook beschikbaar in de GM App.

Genieten.

Liefde

Genetic Matrix

×